Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Østre Landsret (Danemarca) la 11 august 2020 – B/Udlændingenævnet

(Cauza C-379/20)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Østre Landsret

Părțile din procedura principală

Reclamant: B

Pârâtă: Udlændingenævnet

Întrebarea preliminară

Articolul 13 din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere din 19 septembrie 19801 privind dezvoltarea asocierii, anexată la Acordul de asociere dintre Comunitatea Economică Europeană și Turcia, semnat la Ankara la 12 septembrie 1963 de Republica Turcia, pe de o parte, precum și de statele membre ale CEE și de Comunitate, pe de altă parte, și care a fost încheiat, aprobat și confirmat în numele Comunității prin Decizia 64/732/CEE a Consiliului din 23 decembrie 19632 , se opune introducerii și aplicării unei noi măsuri naționale care condiționează reîntregirea familiei între un resortisant turc activ din punct de vedere economic, care locuiește în mod legal în statul membru în cauză, și copilul acestei persoane, care are vârsta de 15 ani, de motive deosebit de specifice, inclusiv luarea în considerare a unității familiei precum și a interesului superior al copilului, care să pledeze în sprijinul unei astfel de reîntregiri?

____________

1     Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere din 19 septembrie 1980 privind dezvoltarea asocierii dintre CEE și Turcia (nepublicată).

2     Decizia 64/732/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1963 de încheiere a Acordului de asociere dintre Comunitatea Economică Europeană și Turcia (JO 1964, 217, p. 3685, Ediție specială, 11/vol. 1, p. 10).