Language of document :

Žalba koju je 24. kolovoza 2020. podnio Lípidos Santiga, SA protiv rješenja Općeg suda (četvrto vijeće) od 11. lipnja 2020. u predmetu T-561/19, Lípidos Santiga protiv Komisije

(predmet C-402/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Lípidos Santiga, SA (zastupnik: P. Muñiz Fernández, abogado)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine rješenje Općeg suda (četvrto vijeće) od 11. lipnja 2020., Lipidos Santiga/Komisija (predmet T-561/19) dostavljeno žalitelju 12. lipnja 2020., u dijelu u kojem je njime tužba odbačena kao nedopuštena;

utvrdi da je tužba koju je podnio žalitelj dopuštena i vrati predmet Općem sudu na odlučivanje o meritumu; i

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova ovog postupka i troškova postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je utvrdio da na žaliteljevu situaciju ne utječe to što je Europska unija isključila biogorivo od palminog ulja s tržišta Unije.

Propustivši ispitati postoji li tržište za biogorivo od palminog ulja izvan obveznih ciljeva RED II, Opći sud je nedostatno obrazložio rješenje.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je zaključio da pobijanim odredbama izričita zabrana iz članka 26. stavka 2. RED II1 ne postaje primjenjiva na uporabu biogoriva od palminog ulja.

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je utvrdio da, kao posljedica iznimke od niskog rizika neizravne promjene uporabe zemljišta, pobijane odredbe na žalitelja nisu izravno utjecale.

Drugi žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je utvrdio da države članice imaju diskrecijsko pravo u primjeni zabrane iz članka 26. stavka 2. RED II koja je postala primjenjiva na temelju pobijanih odredbi.

Treći žalbeni razlog: Pravna ocjena Općeg suda učinaka na žaliteljevu situaciju koji proizlaze iz pobijanih odredbi, kao i tumačenje i primjena kriterija izravnog utjecaja očito su pogrešni.

____________

1 Direktiva (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL 2018., L 328, str. 82.)