Language of document :

A Törvényszék (negyedik tanács) T-561/19. sz., Lipidos Santiga kontra Bizottság ügyben 2020. június 11-én hozott végzése ellen a Lipidos Santiga, SA által 2020. augusztus 24-én benyújtott fellebbezés

(C-402/20 P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Lipidos Santiga, SA (képviselő: P. Muñiz Fernández, abogado)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (negyedik tanács) T-561/19. sz., Lipidos Santiga kontra Bizottság ügyben 2020. június 11-én hozott, a fellebbezővel 2020. június 12-én közölt végzését annyiban, amennyiben az a keresetet elfogadhatatlanság miatt elutasította;

állapítsa meg a fellebbező által benyújtott keresetet elfogadhatóságát, és utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé annak érdekében, hogy az az ügy érdemében határozatot hozzon; és

az Európai Bizottságot kötelezze a jelen eljárás és a Törvényszék előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első fellebbezési jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a fellebbező helyzetét nem érinti, hogy az Európai Unió az uniós piacról kizárta a pálmaolajat, mint bioüzemanyagot.

A Törvényszék nem adott megfelelő indokolást, mivel elmulasztotta megvizsgálni, hogy a pálmaolajnak, mint bioüzemanyagnak létezik-e piaca a 2009/28/EK irányelv kötelező célkitűzésein kívül.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor arra a következtetésre jutott, hogy a vitatott rendelkezések nem vonják maguk után a 2009/28/EK irányelv1 26. cikkének (2) bekezdésében a pálmaolaj, mint bioüzemanyag tekintetében előírt kifejezett tilalmat.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy az alacsony ILUC-kockázatra vonatkozó kivétel miatt a fellebbezőt a vitatott rendelkezések nem érintik közvetlenül.

Második fellebbezési jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy a tagállamok mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek a 2009/28/EK irányelv 26. cikkének (2) bekezdésében foglalt, a vitatott rendelkezések alapján alkalmazandó tilalom végrehajtását illetően.

Harmadik fellebbezési jogalap: a vitatott rendelkezésekből eredő, a fellebbező helyzetére gyakorolt hatásoknak a Törvényszék általi jogi elemzése, valamint a közvetlen érintettségre vonatkozó tesztnek a Törvényszék általi értelmezése és alkalmazása nyilvánvalóan téves.

____________

1 A++ megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2018. L 328., 82. o.)