Language of document :

Жалба, подадена на 11 май 2020 г. от Gamma-A SIA срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 март 2020 г. по дело T-353/19, Gamma-A/EUIPO - Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss

(Дело C-200/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Gamma-A SIA (представител: M. Liguts, advokāts)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

С определение от 3 септември 2020 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото и разпореди жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________