Language of document :

Gamma-A SIA 11. mail 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. märtsi 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-353/19 Gamma-A versus EUIPO - Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss

(kohtuasi C-200/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Gamma-A SIA (esindaja: advokaat M. Liguts)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 3. septembri 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________