Language of document :

Överklagande ingett den 11 maj 2020 av Gamma-A SIA av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 mars 2020 i mål T-353/19, Gamma-A mot EUIPO - Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss

(Mål C-200/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Gamma-A SIA (ombud: M. Liguts, advokāts)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 3 september 2020 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________