Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španija) 5. avgusta 2020 – CZ/Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña)

(Zadeva C-366/20)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: CZ

Tožena stranka: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña)

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je v nasprotju s pravom Skupnosti – členoma 63 PDEU in 65 PDEU ter s temeljnimi načeli prostega pretoka, enakega obravnavanja in nediskriminacije – nacionalna določba, kot je člen 39.2 Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 35/2006, de 28 de noviembre (zakona o dohodnini 35/2006 z dne 28. novembra 2006) v besedilu, spremenjenem s členom 3(2) Ley 7/2012, de 29 de octubre (zakon 7/2012 z dne 29. oktobra 2012), ki določa, da se „neupravičeni kapitalski dobiček“, „vsekakor“ obdavči v najstarejšem od nezastaranih let, kadar se obveznost posredovanja informacij na „Obrazcu 720“ glede stvari, ki se nahajajo, ali pravic in sredstev, ki so deponirana v tujini, formalno ne izpolni ali pa se izvede po poteku roka, pri čemer se določbe o zastaranju iz Ley General Tributaria 58/2003 (splošni davčni zakon 58/2003) ne upoštevajo, razen kadar gre za „prijavljene dohodke“ ali kadar izhajajo iz obdobja, ko oseba ni bila davčni rezident v Španiji?

Če je odgovor nikalen, ali je z vidika sorazmernosti v nasprotju s pravom Skupnosti – členoma 63 PDEU in 65 PDEU ter s temeljnimi načeli prostega pretoka, enakega obravnavanja, nediskriminacije in sorazmernosti – nacionalna določba, kot je člen 39.2 zakona o dohodnini 35/2006 z dne 28. novembra, ki prej navedene posledice določa tudi, če so takšni dohodki bili prijavljeni po preteku roka, vendar preden je bil začet ali napovedan kakršen koli postopek preverjanja in ne da bi bila podana kakršna koli zahteva za izmenjavo davčnih informacij, pri čemer obstaja veljavni mehanizem za to s tretjo državo?

____________