Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Barcelona (Španělsko) dne 20. července 2020 – CDT, S. A., v. MIMR, HRMM

(Věc C-321/20)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Barcelona

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: CDT, S. A.

Žalovaní: MIMR, HRMM

Předběžné otázky

Má rozsudek [Soudního dvora], kterým se vykládá a uplatňuje unijní směrnice a podle kterého je vnitrostátní zákon v rozporu s danou směrnicí, za následek bezprostřední nepoužitelnost daného vnitrostátního zákona, nebo musí být tento zákon nadále používán ve vztazích mezi jednotlivci, a to až do jeho změny vnitrostátním zákonodárcem? Soudní dvůr je žádán, aby na otázku odpověděl v obecné rovině nebo ve vztahu k rozsudku [Soudního dvora ze dne 14. června 20121 , Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349)] a k jeho účinkům na [původní znění článku 83 konsolidovaného znění obecného zákona o ochraně spotřebitelů].

Brání zásada právní jistoty, která je vlastní právnímu řádu Evropské unie, úplnému odstranění obsahu smluvního ujednání z důvodu jeho kvalifikování jako zneužívajícího, když v okamžiku uzavření smlouvy a sjednání daného ujednání neexistovalo kritérium definující, co je v rámci parametru upraveného daným ujednáním zneužívající, protože v tomto ohledu neexistovala žádná právní úprava ani judikatura? Pokud ano, musí být v důsledku toho odstraněn jen parametr považovaný v rámci dotčeného ujednání za zneužívající?

Brání tatáž zásada tomu, aby se kritérium stanovené judikaturou vykládající vnitrostátní právní normu uplatnilo na smlouvy uzavřené v době před definováním tohoto kritéria, kdy byl právní názor obecně zastávaný soudy opačný než judikaturou nově stanovené kritérium?

____________

1 Rozsudek ze dne 14. června 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349).