Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Barcelona (Spania) la 20 iulie 2020 – CDT, SA/MIMR, HRMM

(Cauza C-321/20)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia Provincial de Barcelona

Părțile din procedura principală

Apelantă: CDT, SA

Intimați: MIMR, HRMM

Întrebările preliminare

O hotărâre a Curții care interpretează și aplică o directivă a Uniunii și care consideră că o lege națională este contrară directivei, determină lipsirea imediată de efecte a legii naționale sau aceasta trebuie să continue să se aplice în ceea ce privește raporturile dintre particulari până la modificarea sa de către legiuitorul național? Se solicită ca la această întrebare să se răspundă în general sau luând în considerare Hotărârea Curții din 14 iunie 20121 și efectele sale asupra [versiunii inițiale a articolului 83 alineatul 10 din Textul codificat al Legii generale privind protecția consumatorilor și a utilizatorilor].

Eliminarea conținutului unei clauze contractuale, ca urmare a declarării caracterului său abuziv, este în contradicție cu principiul securității juridice, care este inerent ordinii juridice a Uniunii Europene, în cazurile în care, la momentul încheierii contractului și al stabilirii clauzei, nu exista niciun criteriu în funcție de care să se determine caracterul abuziv al obiectului acesteia, având în vedere că nu exista o normă juridică sau o jurisprudență cu privire la această clauză? În cazul unui răspuns afirmativ, consecința care se impune este eliminarea doar a elementului considerat abuziv din clauza în discuție?

Se opune principiului respectiv aplicarea unui criteriu jurisprudențial -care interpretează o normă de drept național în ceea ce privește contractele anterioare stabilirii acestui criteriu, care au fost încheiate într-un moment în care criteriul general utilizat de instanțe era opus noului criteriu jurisprudențial?

____________

1 Hotărârea din 14 iunie 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349).