Language of document :

Преюдициално запитване от Satversmes tiesa (Латвия), постъпило на 29 юли 2020 г. — Boriss Cilevičs и други/Latvijas Republikas Saeima

(Дело C-391/20)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Satversmes tiesa

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Boriss Cilevičs, Valērijs Agešins, Vjačeslavs Dombrovskis, Vladimirs Nikonovs, Artūrs Rubiks, Ivans Ribakovs, Nikolajs Kabanovs, Igors Pimenovs, Vitālijs Orlovs, Edgars Kucins, Ivans Klementjevs, Inga Goldberga, Evija Papule, Jānis Krišāns, Jānis Urbanovičs, Ļubova Švecova, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klementjevs, Regīna Ločmele-Luņova, Ivars Zariņš

Институция, приела обжалвания акт: Latvijas Republikas Saeima

Преюдициални въпроси

Представлява ли правна уредба като разглежданата в главното производство ограничение на свободата на установяване, закрепена в член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, или при условията на евентуалност — на свободното предоставяне на услуги, гарантирано в член 56 [от Договора], както и на свободата на стопанска инициатива, призната в член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз?

Какви съображения трябва да се вземат предвид, за да се прецени дали подобна правна уредба е обоснована, подходяща и пропорционална във връзка с нейната легитимна цел за защита на официалния език като проява на националната идентичност?

____________