Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Satversmes tiesa (Läti) 29. juulil 2020 – Boriss Cilevičs jt versus Latvijas Republikas Saeima

(kohtuasi C-391/20)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Satversmes tiesa

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Boriss Cilevičs, Valērijs Agešins, Vjačeslavs Dombrovskis, Vladimirs Nikonovs, Artūrs Rubiks, Ivans Ribakovs, Nikolajs Kabanovs, Igors Pimenovs, Vitālijs Orlovs, Edgars Kucins, Ivans Klementjevs, Inga Goldberga, Evija Papule, Jānis Krišāns, Jānis Urbanovičs, Ļubova Švecova, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klementjevs, Regīna Ločmele-Luņova, Ivars Zariņš

Vaidlustatud akti vastu võtnud institutsioon: Latvijas Republikas Saeima

Eelotsuse küsimused

1.    Kas sellised õigusnormid, nagu on vaidluse all põhikohtuasjas, kujutavad endast Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 49 sätestatud asutamisvabaduse või teise võimalusena [nimetatud lepingu] artikliga 56 tagatud teenuste osutamise vabaduse ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 16 tunnustatud ettevõtlusvabaduse piirangut?

2.    Milliseid kaalutlusi tuleb arvesse võtta selle hindamisel, kas sellised õigusnormid on põhjendatud, sobivad ja proportsionaalsed nende õiguspärase eesmärgiga kaitsta riigikeelt rahvusliku identiteedi väljendusena?

____________