Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Satversmes tiesa (Latvia) on esittänyt 29.7.2020 – Boriss Cilevičs ym. v. Saeima (Latvian parlamentti)

(asia C-391/20)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Satversmes tiesa

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Boriss Cilevičs, Valērijs Agešins, Vjačeslavs Dombrovskis, Vladimirs Nikonovs, Artūrs Rubiks, Ivans Ribakovs, Nikolajs Kabanovs, Igors Pimenovs, Vitālijs Orlovs, Edgars Kucins, Ivans Klementjevs, Inga Goldberga, Evija Papule, Jānis Krišāns, Jānis Urbanovičs, Ļubova Švecova, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klementjevs, Regīna Ločmele-Luņova ja Ivars Zariņš

Riidanalaisen säädöksen hyväksynyt toimielin: Saeima (Latvian parlamentti)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko pääasiassa riitautetun kaltaisen lainsäädännön katsottava rajoittavan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artiklassa vahvistettua sijoittautumisvapautta tai toissijaisesti sen 56 artiklassa vahvistettua palvelujen tarjoamisen vapautta sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 artiklassa vahvistettua elinkeinovapautta?

Mitä seikkoja on otettava huomioon arvioitaessa kyseisen lainsäädännön osalta oikeuttamisperusteita, sen soveltuvuutta tarkoitukseensa ja oikeasuhteisuutta, kun tällä lainsäädännöllä pyritään hyväksyttävään päämäärään, joka on virallisen kielen suojeleminen kansallisen identiteetin ilmentymänä?

____________