Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. srpnja 2020. uputio Satversmes tiesa (Latvija) – Boriss Cilevičs i dr. protiv Latvijas Republikas Saeima

(predmet C-391/20)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Satversmes tiesa

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Boriss Cilevičs, Valērijs Agešins, Vjačeslavs Dombrovskis, Vladimirs Nikonovs, Artūrs Rubiks, Ivans Ribakovs, Nikolajs Kabanovs, Igors Pimenovs, Vitālijs Orlovs, Edgars Kucins, Ivans Klementjevs, Inga Goldberga, Evija Papule, Jānis Krišāns, Jānis Urbanovičs, Ļubova Švecova, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klementjevs, Regīna Ločmele-Luņova, Ivars Zariņš

Tuženik: Latvijas Republikas Saeima

Prethodna pitanja

1.     Čini li propis poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku ograničenje slobode poslovnog nastana zajamčene člankom 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili, podredno, slobode pružanja usluga zajamčene člankom 56. [navedenog ugovora], kao i slobode poduzetništva priznate člankom 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima?

2.    Koja razmatranja treba uzeti u obzir prilikom ocjene opravdanosti, prikladnosti i proporcionalnosti takvog propisa u odnosu na njegov legitimni cilj zaštite nacionalnog jezika kao izraza nacionalnog identiteta?

____________