Language of document :

2020 m. liepos 29 d. Satversmes tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Boriss Cilevičs ir kt. / Latvijas Republikas Saeima

(Byla C-391/20)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Satversmes tiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Boriss Cilevičs, Valērijs Agešins, Vjačeslavs Dombrovskis, Vladimirs Nikonovs, Artūrs Rubiks, Ivans Ribakovs, Nikolajs Kabanovs, Igors Pimenovs, Vitālijs Orlovs, Edgars Kucins, Ivans Klementjevs, Inga Goldberga, Evija Papule, Jānis Krišāns, Jānis Urbanovičs, Ļubova Švecova, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klementjevs, Regīna Ločmele-Luņova, Ivars Zariņš

Ginčijamą teisės aktą priėmusi institucija: Latvijas Republikas Saeima

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar taikant tokias teisės normas, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, ribojama įsisteigimo laisvė, įtvirtinta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnyje, arba (subsidiariai) laisvė teikti paslaugas, užtikrinama [minėtos sutarties] 56 straipsnyje, taip pat laisvė užsiimti verslu, pripažįstama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnyje?

2.    Į kokius motyvus reikia atsižvelgti vertinant, ar tos teisės normos yra pateisinamos, tinkamos ir proporcingos, palyginti su teisėtu tikslu apsaugoti oficialiąją kalbą, kaip vieną iš nacionalinį savitumą rodančių veiksnių?

____________