Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Satversmes tiesa (Lettland) den 29 juli 2020 – Boriss Cilevičs m.fl. mot Latvijas Republikas Saeima

(Mål C-391/20)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Satversmes tiesa

Parter i det nationella målet

Sökande: Boriss Cilevičs, Valērijs Agešins, Vjačeslavs Dombrovskis, Vladimirs Nikonovs, Artūrs Rubiks, Ivans Ribakovs, Nikolajs Kabanovs, Igors Pimenovs, Vitālijs Orlovs, Edgars Kucins, Ivans Klementjevs, Inga Goldberga, Evija Papule, Jānis Krišāns, Jānis Urbanovičs, Ļubova Švecova, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klementjevs, Regīna Ločmele-Luņova, Ivars Zariņš

Institution varifrån den angripna rättsakten härrör: Latvijas Republikas Saeima

Tolkningsfrågor

1) Utgör lagstiftning som den som är aktuell i det nationella målet en inskränkning i etableringsfriheten enligt artikel 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller – i andra hand – i friheten att tillhandahålla tjänster som garanteras i artikel 56 [i samma fördrag], liksom i näringsfriheten som erkänns i artikel 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?

2) Vilka överväganden ska göras vid en bedömning av om lagstiftningen är motiverad, lämplig och proportionerlig i förhållande till sitt legitima syfte att skydda det officiella språket som ett uttryck för den nationella identiteten?

____________