Language of document :

Odvolanie podané 11. mája 2020: Gamma-A SIA proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 12. marca 2020 vo veci T-352/19, Gamma-A/EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss

(vec C-199/20)

Jazyk konania: angličtina

Odvolateľka: Gamma-A SIA (v zastúpení: M. Liguts, advokāts)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 3. septembra 2020 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a že odvolateľka znáša svoje vlastné trovy konania.

____________