Language of document :

Pritožba, ki jo je 11. maja 2020 vložila Gamma-A SIA zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 12. marca 2020 v zadevi T-352/19, Gamma-A/EUIPO - Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss

(Zadeva C-199/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Parties

Pritožnik: Gamma-A SIA (zastopnik: M. Liguts, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 3. septembra 2020 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da pritožnik nosi svoje stroške.

____________