Language of document :

Valitus, jonka Solar Ileias Bompaina AE on tehnyt 11.9.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-143/19, Solar Ileias Bompaina v. komissio, 3.7.2020 antamasta määräyksestä

(asia C-429/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Solar Ileias Bompaina AE (edustajat: A. Metaxas, dikigoros ja A. Bartosch, Rechtsanwalt

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin:

kumoaa valituksenalaisen määräyksen

toteaa, että kanne otetaan tutkittavaksi ja palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus perustuu kahteen valitusperusteeseen.

Ensinnäkin unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt virheellisen oikeudellisen analyysin kanteen perustana olevista tosiseikoista, koska se ei ottanut huomioon kantajan jättämän kantelun sisältöä, vaikka se oli hyvin ymmärtänyt sen sisällön.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti näyttökynnystä.

____________