Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 11 september 2020 door Solar Ileias Bompaina AE tegen de beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 3 juli 2020 in zaak T-143/19, Solar Ileias Bompaina/Commissie

(Zaak C-429/20 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Solar Ileias Bompaina AE (vertegenwoordigers: A. Metaxas, dikigoros, A. Bartosch, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

de bestreden beschikking vernietigen;

het beroep ontvankelijk verklaren en de zaak terugverwijzen naar het Gerecht.

Middelen en voornaamste argumenten

De hogere voorziening berust op twee middelen.

Ten eerste heeft het Gerecht de aan het beroep ten grondslag liggende feiten juridisch verkeerd beoordeeld, doordat het de inhoud van de door rekwirante ingediende klacht heeft genegeerd ondanks dat het die inhoud volledig begreep.

Ten tweede heeft het Gerecht een verkeerde bewijsmaatstaf toegepast.

____________