Language of document :

Pritožba, ki jo je 11. septembra 2020 vložila Solar Ileias Bompaina AE zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 3. julija 2020 v zadevi T-143/19, Solar Ileias Bompaina/Komisija

(Zadeva C-429/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Solar Ileias Bompaina AE (zastopnika: A. Metaxas, dikigoros, A. Bartosch, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sklep, zoper katerega je vložena pritožba, razglasi za ničen;

pritožbo razglasi za dopustno in zadevo v vrne v odločanje Splošnemu sodišču.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba temelji na dveh razlogih.

Prvič, Splošno sodišče je napačno opravilo pravno presojo dejstev, ki se nanašajo na prijavo, ker ni upoštevalo vsebine pritožbe, ki jo je vložila tožeča stranka, čeprav je to vsebino zelo dobro razumelo.

Drugič, Splošno sodišče je uporabilo tudi napačen dokazni standard.

____________