Language of document :

Žalba koju je 11. rujna 2020. podnio Christoph Klein protiv rješenja Općeg suda (deveto vijeće) od 2. srpnja 2020. u predmetu T-562/19, Christoph Klein protiv Europske komisije

(predmet C-430/20 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Christoph Klein (zastupnik: H.-J. Ahlt, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine rješenje Općeg suda (deveto vijeće) od 2. srpnja 2020. u predmetu T-562/19;

utvrdi da je žalba dopuštena i da je Europska komisija povrijedila Ugovor time što je propustila djelovati u postupku zaštitne klauzule koji je Savezna Republika Njemačka pokrenula 7. siječnja 1998. u vezi s medicinskim proizvodom oznake CE „Inhaler Broncho-Air” i time što nije donijela odluku na temelju članka 8. stavka 2. Direktive 93/42/EEZ1 ;

podredno, ukine rješenje Općeg suda i vrati mu predmet na ponovno odlučivanje;

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj tvrdi da je Opći sud iskrivio činjenice i dokaze, da je pogrešno kvalificirao činjenice i povrijedio pravo Unije, osobito članak 265. UFEU-a i načelo saslušanja stranaka time što je podnošenje tužbe ocijenio nepravodobnim i samoinicijativno utvrdio da žalitelj nema aktivnu procesnu legitimaciju.

Nadalje, Opći je sud, prema žaliteljevu mišljenju, pogrešno tumačio pravo Unije i povrijedio članak 8. stavak 2. Direktive 93/42.

Naposljetku, pobijano rješenje Općeg suda sadržava nedostatak u obrazloženju.

____________

1     Direktiva Vijeća 93/42/EEZ od 14. lipnja 1993. o medicinskim proizvodima (SL 1993., L 169, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 53., str. 5.)