Language of document :

2020 m. rugsėjo 11 d. Christoph Klein pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. liepos 2 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-562/19 Christoph Klein / Europos Komisija

(Byla C-430/20 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantas: Christoph Klein, atstovaujamas advokato H.-J. Ahlt

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2020 m. liepos 2 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) nutartį byloje T-562/19;

pripažinti, kad apeliacinis skundas yra priimtinas ir kad nesiimdama pagal Direktyvos 93/42/EEB1 8 straipsnio 2 dalį jokių veiksmų ir nepriėmusi sprendimo 1998 m. sausio 7 d. Vokietijos Federacinės Respublikos inicijuotoje apsaugos sąlygos procedūroje dėl CE ženklu pažymėto medicinos prietaiso „Inhaler Broncho-Air“, Europos Komisija pažeidė Sutartį;

nepatenkinus šių reikalavimų – grąžinti bylą Bendrajam Teismui narinėti iš naujo;

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantas teigia, kad Bendrasis Teismas iškraipė faktus ir įrodymus, tinkamai nekvalifikavo faktus ir pažeidė Sąjungos teisę, visų pirma SESV 265 straipsnį ir teisę būti išklausytam, nes jis manė, kad ieškinys buvo pareikštas pavėluotai ir savo iniciatyva atmetė apelianto suinteresuotumą pareikšti ieškinį.

Be to, Bendrasis Teismas neteisingai aiškino Sąjungos teisę ir pažeidė Direktyvos 93/42 8 straipsnio 2 dalį.

Galiausiai skundžiama Bendrojo Teismo nutartis yra nepakankamai motyvuota.

____________

1     1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL L 169, 1993, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 12 t., p. 82).