Language of document :

Pritožba, ki jo je 11. septembra 2020 vložil Christoph Klein zoper sklep Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 2. julija 2020 v zadevi T-562/19, Christoph Klein/Evropska komisija

(Zadeva C-430/20 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Christoph Klein (zastopnik: H.-J. Ahlt, odvetnik)

Druga stranka: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnik Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi sklep Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 2. julija 2020 v zadevi T-562/19;

ugotovi, da je tožba dopustna in da je Evropska komisija kršila pogodbo s tem, da v postopku na podlagi zaščitne klavzule, ki ga je Zvezna republika Nemčija uvedla 7. januarja 1998 v zvezi z medicinskim pripomočkom „Inhaler Broncho-Air“, označenim z oznako CE, ni ukrepala in ni sprejela sklepa iz člena 8(2) Direktive 93/42/EWG1 ;

podredno sklep Splošnega sodišča razveljavi in zadevo vrne v odločanje Splošnemu sodišču;

Evropski komisiji naloži stroške postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je izkrivilo dejansko stanje in dokaze, napačno opredelilo dejansko stanje in kršilo pravo Unije, in sicer člen 265 PDEU in pravico do izjave, ker je štelo, da je bila tožba prepozna in samo ugotovilo, da pritožnik nima procesne legitimacije.

Splošno sodišče je napačno razlagalo pravo Unije in kršilo člen 8(2) Direktive 93/42.

Izpodbijani sklep Splošnega sodišča je pomanjkljivo obrazložen.

____________

1     Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 12, str. 82).