Language of document :

Žalba koju je 18. rujna 2020. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 8. srpnja 2020. u predmetu T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System protiv Komisije

(predmet C-439/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: T. Maxian Rusche, G. Luengo, agenti)

Druge stranke u postupku: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Vijeće Europske unije

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda (četvrto vijeće) od 8. srpnja 2020. u predmetu T-110/17 Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd/Komisija;

odbaci tužbu u prvostupanjskom postupku kao nedopuštenu;

podredno: odbije tužbu u prvostupanjskom postupku kao neosnovanu; i u svakom slučaju;

naloži tužitelju snošenje troškova žalbe i prvostupanjskog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ističe četiri žalbena razloga.

Prvi, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava u odnosu na dopuštenost i učinkovitost tužbe u prvostupanjskom postupku.

Drugi, Opći sud počinio je pogreške koje se tiču prava kada je naplatu pristojbi kvalificirao kao „retroaktivnuˮ.

Treći, Opći sud pogriješio je u tumačenju članka 8. stavaka 1., 9. i 10., članka 10. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1225/20091 , članka 13. stavaka 1., 9. i 10. i članka 16. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 597/20092 kada je utvrdio da nije moguća naplata pristojbi na uvoze kojima su se povrijedile preuzete obveze.

Četvrti, Opći sud pogriješio je u tumačenju članka 14. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 i članka 24. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 597/2009 kada je utvrdio da Vijeće nije imalo pravnu osnovu za propisivanje naplaćivanja pristojbe kada Komisija poništi račun izdan na temelju preuzete obveze.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 30., str. 202. i ispravak SL 2016., L 44, str. 20.)

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 597/2009 od 11. lipnja 2009. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (SL 2009., L 188, str. 93.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 17., str. 273. i ispravci SL 2015., L 187, str. 91., i SL 2016., L 44, str. 20.)