Language of document :

2020 m. rugsėjo 18 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-110/17 Jiangsu Seraphim Solar System / Komisija

(Byla C-439/20 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir G. Luengo

Kitos proceso šalys: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd, Europos Sąjungos Taryba

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2020 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimą byloje T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd / Komisija;

pripažinti ieškinį pirmojoje instancijoje nepriimtinu;

nepatenkinus šių prašymų, pripažinti ieškinį pirmojoje instancijoj nepagristu ir, bet kuriuo atveju,

priteisti iš ieškovės pirmojoje instancijoje bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procesą dėl apeliacinio skundo ir per procesą pirmojoje instancijoje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė pateikia keturis pagrindus apeliaciniam skundui pagrįsti.

Pirma, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kiek tai susiję su ieškinio pirmojoje instancijoje priimtinumu ir reikšmingumu.

Antra, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kiek tai susiję su tvirtinimu, kad muitai buvo renkami „atgaline data“.

Trečia, Bendrasis Teismas padarė klaidą aiškindamas Reglamento (EB) Nr. 1225/20091 8 straipsnio, 1, 9 ir 10 dalis ir 10 straipsnio 5 dalį, taip pat Reglamento (EB) Nr. 597/20092 13 straipsnio 1, 9 ir 10 dalis ir 16 straipsnio 5 dalį, nes nusprendė, kad negalima rinkti muitų už prekes, importuotas pažeidžiant įsipareigojimą.

Ketvirta, Bendrasis Teismas padarė klaidą aiškindamas Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 14 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 597/2009 24 straipsnio 1 dalį, nes nusprendė, kad nėra jokio teisinio pagrindo, pagal kurį Taryba negalėtų nustatyti, jog tuo atveju, kai įsipareigojimo sąskaitą faktūrą Komisija paskelbia negaliojančia, muitas turi būti surinktas.

____________

1 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009, p. 51, klaidų ištaisymas OL L 44, 2016, p. 20).

2 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 188, 2009, p. 93, klaidų ištaisymas OL L 44, 2016, p. 20).