Language of document :

2020 m. rugsėjo 2 d. Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Belgijos valstybė / LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

(Byla C-413/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Belgijos valstybė

Atsakovai: LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

Prejudiciniai klausimai

Ar pagal 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros1 , I priedo A skirsnio 3 priedėlio 9 punktą leidžiama, apskaičiuojant 9 punkto e papunktyje nurodytą 115 valandų skrydžio pagal prietaisus laiką, atsižvelgti į treniravimosi skrydžio imituokliu FNPT II valandų skaičių (imituojamo skrydžio pagal prietaisus laiką), kuriuo viršijamas 9 punkto e papunkčio 2 dalyje nurodytas 15 valandų MCC laikas ir 9 punkto e papunkčio 3 dalies ii papunktyje nurodytas iki 40 valandų skrydžio pagal prietaisus mokymo laikas, t. y. 55 valandas viršijantį skrydžio pagal prietaisus laiką?

Ar atsakymas į pirmąjį klausimą priklauso nuo to, ar valandas, kuriomis viršijamas minėtas 15 ir 40 valandų laikas, sudaro daugianarės įgulos sąveikos (MCC) valandos, ar kitokio tipo treniravimasis imituokliu?

Jeigu į abu klausimus būtų atsakyta neigiamai, ar pagal to paties reglamento I priedo A skirsnio 3 priedėlio 10 punktą leidžiama, kad CPL(A) licencija būtų išduota po to, kai prašymus pateikę pilotai bus papildę savo mokymus pakankamu orlaivyje praleistų valandų skaičiumi, be pakartotinio skrydžio pagal prietaisus įgūdžių patikrinimo (angl. skill test)?

Jeigu į tris pirmiau išdėstytus klausimus būtų atsakyta neigiamai, ar pagal bendrąjį teisinio saugumo principą reikalaujama laiko atžvilgiu apriboti Teisingumo Teismo pateiktą nagrinėjamos teisės normos išaiškinimą, pavyzdžiui, kad po Teisingumo Teismo sprendimo paskelbimo jis būtų taikomas tik pilotams kandidatams, prašantiems išduoti CPL(A) licenciją arba netgi tik pradėjusiems mokymo kursą tokiai licencijai gauti?

____________

1 OL L 311, 2011, p. 1.