Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) la 2 septembrie 2020 – État belge/LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

(Cauza C-413/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Părțile din procedura principală

Reclamant: État belge

Pârâți: LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

Întrebările preliminare

Punctul 9 din apendicele 3 la subpartea A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului1 permite ca, pentru calcularea celor 115 ore de timp instrumental menționate la punctul 9 litera (e), să se ia în considerare orele de antrenament efectuate pe un simulator de zbor FNPT II (timp instrumental la sol) în plus față de numărul de 15 ore de MCC, prevăzut la punctul 9 litera (e) subpunctul 2, și în plus față de maximul de 40 de ore de instruire în zbor instrumental efectuate în FNPT II, menționat la punctul 9 litera (e) subpunctul 3 subpunctul (ii), respectiv mai mult de 55 de ore de timp instrumental la sol?

Răspunsul la prima întrebare este diferit după cum orele efectuate în plus față de cele 15 și 40 de ore menționate anterior sunt constituite din ore de MCC sau dintr-un alt tip de antrenament pe simulator?

În cazul unui răspuns negativ la cele două întrebări de mai sus, punctul 10 din apendicele 3 la subpartea A din anexa I la același regulament permite ca licența CPL (A) să fie acordată după ce solicitanții-piloți și-au completat formarea cu un număr suficient de ore efectuate pe o aeronavă, fără ca testul de îndemânare („skill test”) referitor la zborul instrumental să fie trecut din nou?

În cazul unui răspuns negativ la cele trei întrebări de mai sus, principiul general al securității juridice impune limitarea în timp a interpretării date de Curtea de Justiție normei de drept în cauză, de exemplu, pentru a nu o aplica decât solicitanților-piloți care solicită acordarea unei licențe CPL (A) sau care chiar și-au început formarea în vederea obținerii unei astfel de licențe, după data pronunțării hotărârii Curții de Justiție?

____________

1 JO 2011, L 311, p. 1.