Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. lipnja 2020. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Savezna Republika Njemačka protiv XC

(predmet C-279/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Savezna Republika Njemačka

Druga stranka u revizijskom postupku: XC

Intervenijent: Landkreis Cloppenburg

Prethodna pitanja

1. Treba li članak 4. stavak 1. točku (c) Direktive Vijeća 2003/86/EZ1

od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji tumačiti na način da je dijete sponzora, kojem je priznat status izbjeglice, maloljetno u smislu te odredbe i ako je u trenutku sponzorova podnošenja zahtjeva za azil to dijete bilo maloljetno, ali je već prije nego što mu je priznat status izbjeglice i prije podnošenja zahtjeva za spajanje obitelji to dijete postalo punoljetno?

2. U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

koji se zahtjevi moraju postaviti u pogledu stvarnih obiteljskih odnosa u smislu članka 16. stavka 1. točke (b) Direktive 2003/86/EZ u takvom slučaju?

(a)    Dostaje li u tu svrhu srodstvo u prvom stupnju izravne uzlazne linije ili se zahtijeva i stvarni obiteljski život?

(b)    Ako se također zahtijeva stvarni obiteljski život: koji se intenzitet u tu svrhu traži? Dostaju li u tom smislu, primjerice, povremeni ili redoviti kontakti u obliku posjeta, mora li biti riječ o zajedničkom životu u zajedničkom domaćinstvu ili se, osim toga, zahtijeva da je riječ o zajednici u kojoj se članovi obitelji međusobno pomažu, odnosno ovise jedni o drugima?

(c)    Zahtijeva li se spajanjem djeteta koje je u međuvremenu postalo punoljetno, koje se još nalazi u trećoj zemlji i koje je podnijelo zahtjev za spajanje obitelji s roditeljem kojem je priznat status izbjeglice predviđanje da će se obiteljski život nakon ulaska u državi članici (ponovno) uspostaviti na način koji se zahtijeva u skladu s pitanjem 2.(b)?

____________

1     Direktiva Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji (SL 2003., L 251, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 70. i ispravci SL 2020., L 61, str. 32. i SL 2020., L 61, str. 33.)