Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 3. septembril 2020 – Euroopa vahistamismäärus, mis on tehtud järgmise isiku kohta: P, taotleja: Openbaar Ministerie

(kohtuasi C-412/20)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

Euroopa vahistamismäärus, mis on tehtud järgmise isiku kohta: P

Taotleja: Openbaar Ministerie

Eelotsuse küsimus

Kas raamotsusega 2002/584/JSK1 , Euroopa Liidu lepingu artikli 19 lõike 1 teise lõiguga ja/või Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teise lõiguga on tegelikult vastuolus see, kui vahistamismääruse täitmise üle otsustav õigusasutus täidab Euroopa vahistamismääruse, mille teinud kohus ei vasta tõhusa kohtuliku kaitse ega tulemusliku õiguskaitse nõuetele ja ei vastanud neile juba Euroopa vahistamismääruse tegemise ajal, sest vahistamismääruse teinud liikmesriigi õigusnormid ei taga selle kohtu sõltumatust ega taganud seda juba Euroopa vahistamismääruse tegemise ajal?

____________

1 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).