Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. rujna 2020. uputio Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) – Europski uhidbeni nalog protiv P; druga stranka u postupku: Openbaar Ministerie

(predmet C-412/20)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Amsterdam

Stranke glavnog postupka

Europski uhidbeni nalog protiv: P

Druga stranka u postupku: Openbaar Ministerie

Prethodno pitanje

Protivi li se stvarno Okvirnoj odluci 2002/584/PUP1 , članku 19. stavku 1. drugom podstavku Ugovora o Europskoj uniji i/ili članku 47. drugom stavku Povelje Europske unije o temeljnim pravima to da pravosudno tijelo izvršenja izvrši europski uhidbeni nalog koji je izdao neki sud iako taj sud ne ispunjava uvjete potrebne za djelotvornu sudsku zaštitu niti ih je ispunjavao u trenutku izdavanja europskog uhidbenog naloga jer se zakonodavstvom države članice izdavateljice ne jamči neovisnost tog suda niti je ona bila zajamčena već u trenutku izdavanja europskog uhidbenog naloga?

____________

1 Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL 2002., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83.)