Language of document :

A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2020. szeptember 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – P ellen kibocsátott európai elfogatóparancs; másik fél az eljárásban: Openbaar Ministerie

(C-412/20. PPU. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Amsterdam

Az alapeljárás felei

Európai elfogatóparanccsal érintett személy: P

Másik fél az eljárásban: Openbaar Ministerie

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a 2002/584/IB kerethatározattal,1 az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével és/vagy az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második albekezdésével az, ha a végrehajtó igazságügyi hatóság végrehajt egy európai elfogatóparancsot, holott azt olyan bíróság bocsátotta ki, amely nem felel meg, és már az európai elfogatóparancs kibocsátása időpontjában sem felelt meg a hatékony bírói jogvédelem vagy a hatékony jogvédelem követelményének, mivel a kibocsátó tagállam joga nem biztosítja e bíróság függetlenségét, és már az európai elfogatóparancs kibocsátásának időpontjában sem biztosította azt?

____________

1 Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).