Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Amsterdam (Țările de Jos) la 3 septembrie 2020 – Mandat european de arestare emis împotriva lui P; Cealaltă parte din procedură: Openbaar Ministerie

(Cauza C-412/20)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Amsterdam

Părțile din procedura principală

Mandat european de arestare emis împotriva: P

Cealaltă parte din procedură: Openbaar Ministerie

Întrebarea preliminară

Decizia-cadru 2002/584/JAI1 , articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană și/sau articolul 47 al doilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se opun, într-adevăr, ca autoritatea judiciară de executare să execute un MEA emis de o instanță, în condițiile în care acea instanță nu îndeplinește și la momentul emiterii MEA nu mai îndeplinea cerințele de protecție jurisdicțională efectivă, întrucât legislația statului membru emitent nu garantează independența acelei instanțe și nu o mai garanta la momentul emiterii MEA?

____________

1     Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre – Declarații ale anumitor state membre cu privire la adoptarea deciziei-cadru (JO 2002, L 190, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 3).