Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) 3. septembra 2020 – Evropski nalog za prijetje, izdan zoper P; Druga stranka v postopku: Openbaar Ministerie

(Zadeva C-412/20)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Amsterdam

Stranki v postopku v glavni stvari

Evropski nalog za prijetje, izdan zoper: P

Druga stranka v postopku: Openbaar Ministerie

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali Okvirni sklep 2002/584/PNZ1 , člen 19(1), drugi pododstavek, Pogodbe o Evropski uniji in/ali člen 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah nasprotujejo temu, da izvršitveni pravosodni organ predloži v izvršitev evropski nalog za prijetje, ki ga je izdalo sodišče, kadar to sodišče ne izpolnjuje in že v času izdaje evropskega naloga za prijetje ni več izpolnjevalo zahtev po učinkovitem sodnem varstvu, ker z zakonodajo odreditvene države članice ni zajamčena in že v času izdaje evropskega naloga za prijetje ni bila več zajamčena neodvisnost tega sodišča?

____________

1     Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).