Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. kolovoza 2020. uputio Finanzgericht Düsseldorf (Njemačka) – XY protiv Finanzamt V

(predmet C-394/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev:

Finanzgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: XY

Tuženik: Finanzamt V

Prethodna pitanja

Treba li članak 63. stavak 1. i članak 65. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis države članice o oporezivanju nasljedstva kojim se u pogledu izračuna poreza predviđa da je u slučaju stjecanja zemljišta koja se nalaze u tuzemstvu olakšica na poreznu osnovicu niža ako su ostavitelj i nasljednik u trenutku ostaviteljeve smrti imali prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici nego olakšica koja bi se primjenjivala ako bi barem jedna od tih osoba u navedenom trenutku imala svoje prebivalište ili uobičajeno boravište u prvonavedenoj državi članici?

Treba li članak 63. stavak 1. i članak 65. UFEU-a tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis države članice o oporezivanju nasljedstva kojim se u pogledu izračuna poreza predviđa da se ne mogu odbiti obveze koje proizlaze iz nužnog dijela u slučaju stjecanja zemljišta koja se nalaze u tuzemstvu ako su ostavitelj i nasljednik u trenutku ostaviteljeve smrti imali prebivalište ili uobičajeno boravište u drugoj državi članici, dok se te obveze u potpunosti mogu odbiti od vrijednosti stjecanja zbog smrti ako je barem ostavitelj ili nasljednik u trenutku ostaviteljeve smrti imao svoje prebivalište ili uobičajeno boravište u prvonavedenoj državi članici?

____________