Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Düsseldorf (Germania) la 18 august 2020 – XY/Finanzamt V

(Cauza C-394/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: XY

Pârât: Finanzamt V

Întrebările preliminare

Articolul 63 alineatul (1) și articolul 65 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale a unui stat membru referitoare la perceperea impozitului pe succesiune care prevede, în ceea ce privește calculul acestui impozit, că, în cazul dobândirii de bunuri imobile situate pe teritoriul național, atunci când defunctul, la data decesului, și moștenitorul, la aceeași dată, aveau domiciliul sau reședința obișnuită într-un alt stat membru, reducerea aplicată bazei impozabile este mai mică decât cea care s-ar fi aplicat în cazul în care cel puțin unul dintre aceștia ar fi avut, la data respectivă, domiciliul sau reședința obișnuită în primul stat membru menționat?

Articolul 63 alineatul (1) și articolul 65 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale a unui stat membru referitoare la perceperea impozitului pe succesiune care prevede, în ceea ce privește calculul acestui impozit, [OR 2] că, în cazul dobândirii de bunuri imobile situate pe teritoriul național, obligaţiile de plată aferente rezervelor succesorale nu sunt deductibile din valoarea succesiunii în cazul în care defunctul, la data decesului, și moștenitorul, la aceeași dată, aveau domiciliul sau reședința obișnuită într-un alt stat membru, în timp ce aceste obligaţii de plată ar fi în întregime deductibile din valoarea succesiunii mortis causa în cazul în care cel puțin unul dintre aceștia, la data decesului lui de cuius, a avut domiciliul sau reședința obișnuită în primul stat membru menționat?

____________