Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Wien (Austria) 14. septembril 2020 – ZK

(kohtuasi C-432/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: ZK

Vastustaja: Landeshauptmann von Wien

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2003/109/EÜ1 artikli 9 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et pikaajalisest elanikust kolmanda riigi kodaniku iga ükskõik kui lühike füüsiline viibimine ühenduse territooriumil 12 järjestikuse kuu jooksul välistab pikaajalisest elanikust kolmanda riigi kodaniku staatuse kaotamise selle sätte kohaselt?

2.    Juhul, kui Euroopa Kohus vastab esimesele küsimusele eitavalt: millistele kvalitatiivsetele ja/või kvantitatiivsetele nõuetele peavad ühenduse territooriumil 12 järjestikuse kuu jooksul viibimised vastama, et välistada pikaajalisest elanikust kolmanda riigi kodaniku staatuse kaotamist? Kas ühenduse territooriumil 12 järjestikuse kuu jooksul viibimised välistavad pikaajalisest elanikust kolmanda riigi kodaniku staatuse kaotamise üksnes siis, kui sel perioodil oli asjaomase kolmanda riigi kodaniku harilik viibimiskoht või tema huvide peamine kese ühenduse territooriumil?

3.    Kas liikmesriigi õiguskorras kehtivad sätted, mis näevad ette pikaajalisest elanikust kolmanda riigi kodaniku staatuse kaotamise, kui asjaomane kolmanda riigi kodanik on küll 12 järjestikuse kuu jooksul ühenduse territooriumil viibinud, kuid seal ei olnud tema harilik viibimiskoht ega tema huvide peamine kese, on kooskõlas direktiivi 2003/109/EÜ artikli 9 lõike 1 punktiga c?

____________

1 Nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta (ELT 2004, L 16, lk 44; ELT eriväljaanne 19/06, lk 272).