Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. rujna 2020. uputio Verwaltungsgericht Wien (Austrija) – ZK

(predmet C-432/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Wien

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: ZK

Tuženik: Landeshauptmann von Wien

Prethodna pitanja

Treba li članak 9. stavak 1. točku (c) Direktive 2003/109/EZ1 tumačiti na način da svaki fizički boravak, ma kako on kratak bio, državljanina treće zemlje s dugotrajnim boravištem na području Zajednice u razdoblju od dvanaest uzastopnih mjeseci prema toj odredbi isključuje gubitak statusa državljanina treće zemlje s dugotrajnim boravištem?

U slučaju niječnog odgovora Suda na prvo pitanje: koje kvalitativne i/ili kvantitativne zahtjeve moraju ispunjavati boravci na području Zajednice tijekom razdoblja od dvanaest uzastopnih mjeseci kako bi se isključio gubitak statusa državljanina treće zemlje s dugotrajnim boravištem? Isključuju li boravci tijekom razdoblja od dvanaest uzastopnih mjeseci na području Zajednice gubitak statusa državljanina treće zemlje s dugotrajnim boravištem samo ako su dotični državljani treće zemlje tijekom tog razdoblja svoje uobičajeno boravište ili svoje središte životnih interesa imali na području Zajednice?

Jesu li propisi u pravnim porecima država članica koji nalažu gubitak statusa državljanina treće zemlje s dugotrajnim boravištem ako su takvi državljani treće zemlje tijekom razdoblja od dvanaest uzastopnih mjeseci boravili na području Zajednice, ali na tom području nisu imali ni svoje uobičajeno boravište ni svoje središte životnih interesa, u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (c) Direktive 2003/109/EZ?

____________

1 Direktiva Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (SL 2004., L 16, str. 44.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 41.)