Language of document :

A Verwaltungsgericht Wien (Ausztria) által 2020. szeptember 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ZK

(C-432/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Wien

Az alapeljárás felei

Felperes: ZK

Alperes hatóság: Landeshauptmann von Wien

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2003/109/EK irányelv1 9. cikke (1) bekezdésének c) pontját, hogy a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárnak a Közösség területén tizenkét egymást követő hónapnyi időtartamon át tartó bármely fizikai tartózkodása – legyen az bármilyen rövid is – kizárja, hogy ez a személy elveszítse a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár jogállást az említett rendelkezés alapján?

Amennyiben a Bíróság az első kérdésre nemleges választ adna: Milyen minőségi és/vagy mennyiségi követelményeknek kell megfelelniük a Közösség területén tizenkét egymást követő hónapnyi időtartamon át tartó tartózkodásoknak ahhoz, hogy kizárt legyen a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár jogállás elvesztése? Csak akkor zárják-e ki a Közösség területén tizenkét egymást követő hónapnyi időtartamon át tartó tartózkodások a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár jogállás elvesztését, ha az érintett harmadik országbeli állampolgárok ezen időtartam alatt a Közösség területén rendelkeztek szokásos tartózkodási hellyel, vagy e területen volt érdekeltségeik központja?

Összeegyeztethetők-e a 2003/109/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjával a tagállami jogrendek olyan szabályozásai, amelyek a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár jogállás elvesztését írják elő arra az esetre, ha az ilyen harmadik országbeli állampolgárok tizenkét egymást követő hónapnyi időtartamon át a Közösség területén tartózkodtak ugyan, ott azonban nem rendelkeztek szokásos tartózkodási hellyel, és érdekeltségeik központja sem ezen a területen volt?

____________

1 A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv (HL 2004. L 16., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 272. o.).