Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 4. septembril 2020 – kriminaalmenetlus MMi suhtes

(kohtuasi C-414/20)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Spetsializiran nakazatelen sad

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

MM

Eelotsuse küsimus

Kas raamotsuse 2002/584 artikli 6 lõikega 1 on kooskõlas riigisisene seadus, mille kohaselt võtab Euroopa vahistamismääruse ja riigisisese otsuse, mille alusel see tehti, vastu üksnes prokurör, ilma et esimese astme kohus saaks selles osaleda, et teostada eel- või järelkontrolli?

Kas raamotsuse 2002/584 artikli 8 lõike 1 punktiga c on kooskõlas Euroopa vahistamismäärus, mis on tehtud tagaotsitava suhtes eeluurimise määruse alusel, ilma et see määrus puudutaks isiku vahi alla võtmist?

Eitava vastuse korral: kas juhul, kui – kuigi kohus ei osalenud Euroopa vahistamismääruse tegemisel ega selle seaduslikkuse kontrollimisel ning vahistamismäärus on tehtud riigisisese otsustuse alusel, mis ei näe ette tagaotsitava vahi alla võtmist – see Euroopa vahistamismäärus on tõesti täidetud ja tagaotsitav üle antud, tuleb tagaotsitavale tagada õigus tõhusale õiguskaitsevahendile sama kriminaalmenetluse raames, mille käigus see vahistamismäärus tehti? Kas õigus tõhusale õiguskaitsevahendile tähendab seda, et tagaotsitav tuleks asetada olukorda, kus ta oleks olnud, kui rikkumist ei oleks toimunud?

____________