Language of document :

2020 m. rugsėjo 4 d. Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš MM

(Byla C-414/20)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Spetsializiran nakazatelen sad

Kaltinamasis

MM

Prejudiciniai klausimai

Ar nacionalinis įstatymas, pagal kurį Europos arešto orderį išduoda ir nacionalinį sprendimą, kurio pagrindu jis išduodamas, priima tik prokuroras, teismui nedalyvaujant ir neturint galimybės vykdyti ex ante arba ex post kontrolę, atitinka Pagrindų sprendimo 2002/584 6 straipsnio 1 dalį?

Ar Europos arešto orderis, kuris išduotas pagal nutarimą dėl kaltinimų pareiškimo prašomam perduoti asmeniui, kai šis nutarimas nesusijęs su šio asmens sulaikymu, atitinka Pagrindų sprendimo 2002/584 8 straipsnio 1 dalies c punktą?

Jeigu atsakymas būtų neigiamas: kai teismui neleidžiama dalyvauti išduodant Europos arešto orderį ir vykdyti jo teisėtumo kontrolę ir šis orderis buvo išduotas remiantis nacionaliniu aktu, kuriame nenumatytas asmens sulaikymas, tačiau šis Europos arešto orderis faktiškai įvykdomas ir asmuo perduodamas, ar prašomam perduoti asmeniui reikia suteikti teisę į veiksmingą teisinę gynybą tame pačiame baudžiamajame procese, kuriam vystant buvo išduotas šis Europos arešto orderis? Ar remiantis teise į veiksmingą teisinę gynybą prašomas perduoti asmuo turėtų būti grąžintas į tą padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jeigu nebūtų buvęs padarytas pažeidimas?

____________