Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. septembrī iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret MM

(Lieta C-414/20 PPU)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Spetsializiran nakazatelen sad

Pamata kriminālprocesa dalībnieks

MM

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Pamatlēmuma 2002/584 6. panta 1. punktu ir saderīgs tāds valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru Eiropas apcietināšanas orderi un valsts lēmumu, pamatojoties uz kuru tas ir izdots, pieņem vienīgi prokurors, un tiesa nevar ne piedalīties, ne arī veikt preventīvu vai vēlāku kontroli?

Vai ar Pamatlēmuma 2002/584 8. panta 1. punkta c) apakšpunktu ir saderīgs Eiropas apcietināšanas orderis, kas izdots, pamatojoties uz lēmumu par pieprasītās personas saukšanu pie kriminālatbildības, lai gan šis lēmums neattiecas uz šīs personas apcietinājumu?

Noliedzošas atbildes gadījumā: ja, lai gan tiesa nav piedalījusies ne Eiropas apcietināšanas ordera izdošanā, ne tā tiesiskuma pārbaudē, un šis orderis ir izdots, pamatojoties uz valsts lēmumu, kurā nav paredzēta apcietinājuma piemērošana pieprasītajai personai, šis Eiropas apcietināšanas orderis patiešām ir izpildīts un pieprasītā persona tiek nodota - vai pieprasītajai personai ir jāpiešķir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tajā pašā kriminālprocesā, kurā šis Eiropas apcietināšanas orderis ir izdots? Vai tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību nozīmē, ka pieprasītajai personai ir jāatrodas situācijā, kādā tā būtu bijusi, ja pārkāpums nebūtu noticis?

____________