Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) la 4 septembrie 2020 – Procedură penală privind pe MM

(Cauza C-414/20)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Spetsializiran nakazatelen sad

Partea (părțile) din procedura principală

MM

Întrebările preliminare

O lege națională, potrivit căreia mandatul european de arestare și decizia națională pe baza căreia a fost emis sunt adoptate numai de procuror, fără ca instanța să poată participa sau exercita un control preventiv ori a posteriori al acestora, este conformă cu articolul 6 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584?

Un mandat european de arestare, care a fost emis în temeiul ordinului de punere sub urmărire penală a persoanei căutate, fără ca ordinul respectiv să privească plasarea în stare de arest a acesteia, este conform cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) din Decizia-cadru 2002/584?

În cazul unui răspuns negativ: în situația în care, deși instanța nu a participat la emiterea mandatului european de arestare şi nici la controlul legalității sale, iar acest mandat a fost emis pe baza unei decizii naționale care nu prevede plasarea în stare de arest a persoanei căutate, acest mandat european de arestare este efectiv executat, iar persoana căutată este predată, persoana căutată trebuie să dispună de un drept la o cale de atac efectivă în cadrul aceleiași proceduri penale precum cea în cursul căreia a fost emis mandatul european de arestare în cauză? Dreptul la o cale de atac efectivă presupune ca persoana căutată să fie plasată în situația în care s-ar fi aflat dacă încălcarea nu s-ar fi produs?

____________