Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Spetsializiran nakazatelen sad (Bulharsko) 4. septembra 2020 – trestné konanie proti MM

(vec C-414/20 PPU)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Spetsializiran nakazatelen sad

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

MM

Prejudiciálna otázka

Je vnútroštátny zákon, podľa ktorého európsky zatykač a vnútroštátne rozhodnutie, na základe ktorého bol tento zatykač vydaný, prijíma iba prokurátor, pričom súd sa na tomto postupe nemôže zúčastniť, ani vykonať predbežné alebo následné preskúmanie, v súlade s článkom 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/584?

Je európsky zatykač, ktorý bol vydaný na základe uznesenia o vznesení obvinenia proti vyžiadanej osobe, ktoré nesúvisí so zadržaním tejto osoby, v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) rámcového rozhodnutia 2002/584?

V prípade zápornej odpovede: ak je napriek tomu, že sa súd nezúčastnil na vydaní európskeho zatykača, ani na preskúmaní jeho zákonnosti a tento zatykač bol vydaný na základe vnútroštátneho rozhodnutia, ktoré nepredpokladá zadržanie vyžiadanej osoby, tento európsky zatykač skutočne vykonaný a vyžiadaná osoba odovzdaná, treba priznať vyžiadanej osobe právo na účinný opravný prostriedok v tom istom trestnom konaní, v ktorom bol vydaný tento európsky zatykač? Predpokladá právo na účinný opravný prostriedok, aby bolo obnovené postavenie vyžiadanej osoby, aké by mala, keby k porušeniu nedošlo?

____________