Language of document :

Жалба, подадена на 5 юни 2020 г. от Giorgio Armani SpA срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 26 март 2020 г. по дело T-653/18 — Armani/EUIPO

(Дело C-239/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Giorgio Armani SpA (представител: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, abogada)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

С определение от 30 септември 2020 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото и разпореди жалбоподателят да понесе направените от него съдебни разноски.

____________