Language of document :

Appel iværksat den 5. juni 2020 af Giorgio Armani SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 26. marts 2020 i sag T-653/18 – Armani mod EUIPO

(Sag C-239/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Giorgio Armani SpA (ved advokaterne S. Martínez-Almeida og Alejos-Pita)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 30. september 2020 besluttet, at appellen ikke admitteres, og truffet afgørelse om, at Giorgio Armani SpA bærer sine egne omkostninger.

____________