Language of document :

Överklagande ingett den 5 juni 2020 av Giorgio Armani SpA av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 26 mars 2020 i mål T-653/18, Armani mot EUIPO

(Mål C-239/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Giorgio Armani SpA (ombud: S. Martínez-Almeida och Alejos-Pita, abogada)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 30 september 2020 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________