Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 7.8.2020 – Pro Rauchfrei e.V. v. JS e.K.

(asia C-370/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: Pro Rauchfrei e.V.

Revision-menettelyn vastapuoli: JS e.K.

Ennakkoratkaisukysymykset

Käsittääkö direktiivin 2014/40/EU1 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu markkinoille saattamisen käsite tupakkatuotteiden tarjoamisen automaateissa siten, että automaateissa olevissa savukepakkauksissa on lakisääteiset varoitukset mutta kuluttaja ei aluksi näe automaatissa saatavilla olevia savukepakkauksia ja pakkauksissa olevat varoitukset tulevat näkyviin vasta, kun asiakas käyttää automaattia, jonka kassalla työskentelevä henkilö on ensin asettanut käyttöön, ja automaatti luovuttaa savukepakkauksen kassahihnalle vielä ennen maksutapahtumaa?

Käsittääkö direktiivin 2014/40/EU 8 artiklan 3 kohdan ensimmäiseen virkkeeseen sisältyvä kielto, jonka mukaan mikään ”muu seikka” ei saa ”peittää” varoituksia, tapauksen, jossa tavaran esillepanossa automaatti peittää koko savukepakkauksen ulkoasun?

Täyttyykö direktiivin 2014/40/EU 8 artiklan 8 kohdan tunnusmerkistötekijä ”vähittäismyyntipakkausten kuvat” myös silloin, jos kyse ei ole todellisuutta vastaavasta alkuperäispakkauksen kuvasta mutta kuluttaja yhdistää kuvan sen ulkoasun perusteella savukepakkaukseen ääriviivojen, mittasuhteiden, värien ja logon osalta?

Täyttyvätkö direktiivin 2014/40/EU 8 artiklan 8 kohdan vaatimukset käytetystä kuvasta riippumatta jo silloin, jos kuluttajalla on ennen kauppasopimuksen tekemistä tilaisuus nähdä savukepakkaukset lakisääteisine varoituksineen?

____________

1 Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3.4.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU (EUVL 2014, L 127, s. 1).