Language of document :

2020 m. rugsėjo 12 d. Carlo Tognoli ir kt. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. liepos 3 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties sujungtose bylose T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19−T-462/19, T-464/19, T-469/19 ir T-477/19 Tognoli ir kt. / Parlamentas

(Byla C-431/20 P)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantai: Carlo Tognoli, Emma Allione, Luigi Alberto Colajanni, Claudio Martelli, Luciana Sbarbati, Carla Dimatore, Mario Rigo įpėdinė, Roberto Speciale, Loris Torbesi, Eugenio Melandri įpėdinis, Luciano Pettinari, Pietro Di Prima, Carla Barbarella, Carlo Alberto Graziani, Giorgio Rossetti, Giacomo Porrazzini, Guido Podestà, Roberto Barzanti, Rita Medici, Aldo Arroni, Franco Malerba, Roberto Mezzaroma, atstovaujami advokatų M. Merola, L. Florio

Kita proceso šalis: Europos Parlamentas

Apeliantų reikalavimai

panaikinti skundžiamą nutartį ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš esmės;

priteisti iš Parlamento bylinėjimosi apeliacinėje instancijoje išlaidas ir atidėti bylinėjimosi Bendrajame Teisme išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Remdamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 256 straipsniu ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 56 straipsniu, apeliantai prašo panaikinti 2020 m. liepos 3 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartį sujungtose bylose T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19−T-462/19, T-464/19, T-469/19 ir T-477/19, kuria jų ieškiniai pripažinti akivaizdžiai nepriimtinais (nutartis buvo įteikta 2020 m. liepos 3 d.).

Pateikdami apeliacinio skundo pirmąjį pagrindą apeliantai remiasi teisės klaida, padaryta ginčijamą aktą kvalifikavus kaip aktą, kuriuo nesukeliami teisiniai padariniai, kaip tai suprantama pagal SESV 263 straipsnį. Klaida padaryta dėl to, jog nebuvo teisinio pagrindo pripažinti aktą laikinu ir nepripažinti jo teisinių padarinių šio akto adresatams. Atvirkščiai, ginčijamas aktas nedelsiant sukėlė padarinių apeliantams, nes jie neteko didelės dalies pensinių teisių.

Pateikdami apeliacinio skundo antrąjį pagrindą apeliantai teigia, jog padaryta teisės klaida aiškinant ir taikant Bendrojo Teismo procedūros reglamento 86 straipsnį priešingai jo tikslui ir veiksmingam poveikiui. Šiuo straipsniu iš esmės siekiama išvengti nereikalingų naujų ieškinių. Be to, pripažindamas nepriimtinais ieškinį ir pareiškimą dėl patikslinimo, Bendrasis Teismas padarė dar vieną teisės klaidą, dėl kurios paradoksaliai apeliantai neteko teisės į teisminę gynybą.

Pateikdami apeliacinio skundo trečiąjį pagrindą apeliantai nurodo dvi procesines klaidas, dėl kurių reikia panaikinti nutartį, būtent rungimosi principo pažeidimą ir teisės klaidą taikant Bendrojo Teismo procedūros reglamento 126 straipsnį.

Dėl pirmosios iš jų apeliantai pažymi, kad jiems nebuvo suteikta galimybė atsiliepti į Europos Parlamento pareikštą pareiškimo dėl ieškinio patikslinimo nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą. Be to, Bendrojo Teismo padarytą klaidą apsunkina tai, jog jis nusprendė, kad antrą kartą keistis pareiškimais nebūtina, ir nesurengė teismo posėdžio, taip atimdamas iš apeliantų galimybę pareikšti nuomonę dėl pareiškimo dėl patikslinimo nepriimtinumu grindžiamo prieštaravimo, nors jie to oficialiai prašė.

Be to, Bendrojo Teismo prieštaringi procesiniai sprendimai parodo, kad iš karto nebuvo aišku ir buvo abejonių (taigi nebuvo akivaizdu), kad ieškinys yra nepriimtinas, kaip tai suprantama pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 126 straipsnį. Vadinasi, nebuvo paisyta nurodyto straipsnio taikymo sąlygų.

____________