Language of document :

Pritožba, ki so jo 12. septembra 2020 vložili Carlo Tognoli in drugi zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 3. julija 2020 v združenih zadevah T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, od T-458/19 do T-462/19, T-464/19, T-469/19 in T-477/19, Tognoli in drugi/Parlament

(Zadeva C-431/20 P)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Pritožniki: Carlo Tognoli, Emma Allione, Luigi Alberto Colajanni, Claudio Martelli, Luciana Sbarbati, Carla Dimatore, kot dedinja Maria Riga, Roberto Speciale, Loris Torbesi, kot dedinja Eugenia Melandrija, Luciano Pettinari, Pietro Di Prima, Carla Barbarella, Carlo Alberto Graziani, Giorgio Rossetti, Giacomo Porrazzini, Guido Podestà, Roberto Barzanti, Rita Medici, Aldo Arroni, Franco Malerba, Roberto Mezzaroma (zastopnika: M. Merola, L. Florio, avvocati)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlog

razveljavitev izpodbijanega sklepa in vrnitev zadeve Splošnemu sodišču v meritorno obravnavo in

Parlamentu naj se naloži plačilo stroškov postopka s pritožbo, odločitev o stroških postopka pred Splošnim sodiščem pa naj se pridrži.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožniki v skladu s členom 256 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 56 Statuta Sodišča Evropske unije predlagajo razveljavitev sklepa Splošnega sodišča Evropske unije (osmi senat) z dne 3. julija 2020, ki je bil vročen 3. julija 2020, v združenih zadevah T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, od T-458/19 do T-462/19, T-464/19, T-469/19 in T-477/19, s katerim je bila ugotovljena očitna nedopustnost njihovih tožb.

Prvi pritožbeni razlog: pritožniki zatrjujejo napačno uporabo prava pri opredelitvi izpodbijanega akta za akt, ki nima pravnih učinkov v smislu člena 263 PDEU. Ta napačna uporaba prava izhaja iz neobstoja pravne podlage za to, da bi se akt štel za začasen, in iz neupoštevanja njegovih pravnih učinkov na naslovnike. Izpodbijani akt je namreč imel takojšnje pravne učinke za pritožnike, saj jim je bil z njim odvzet pomemben del njihovih pokojninskih pravic.

Drugi pritožbeni razlog: pritožniki zatrjujejo napačno uporabo prava v zvezi z razlago in uporabo člena 86 Poslovnika Splošnega sodišča v nasprotju z njegovim namenom in učinkovitostjo. Namen določbe je namreč preprečiti nepotrebno multiplikacijo tožb. Poleg tega je Splošno sodišče z ugotovitvijo nedopustnosti tožbe in vloge o prilagoditvi storilo drugo napačno uporabo prava, katere paradoksalni učinek je kratenje sodnega varstva pritožnikom.

Tretji pritožbeni razlog: pritožniki navajajo dve kršitvi postopka, ki bi morale voditi do razveljavitve sklepa, in sicer: kršitev načela kontradiktornosti in napačna uporaba prava pri uporabi člena 126 Poslovnika Splošnega sodišča.

V zvezi s prvo pritožnikom ni bila dana možnost odgovora na ugovor nedopustnosti Evropskega parlamenta glede vloge o prilagoditvi tožbe. Poleg tega je ta kršitev Splošnega sodišča še toliko bolj resna, ker je to odločilo, da ni potrebna druga izmenjava vlog in ker ni razpisalo obravnave, tako da je bila pritožnikom odvzeta možnost, da podajo svoje stališče glede ugovora nedopustnosti vloge o prilagoditvi, čeprav so to formalno predlagali.

Poleg tega protislovne procesne odločitve Splošnega sodišča kažejo na to, da nedopustnost tožbe ni bila takoj jasna in nedvomna in torej očitna v smislu člena 126 Poslovnika Splošnega sodišča. Zato niso bile izpolnjene zahteve, predpisane za uporabo te določbe.

____________