Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις 4 Αυγούστου 2020 – Eurowings GmbH κατά GDVI Verbraucherhilfe GmbH

(Υπόθεση C-365/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Düsseldorf

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα:Eurowings GmbH

Εφεσίβλητη: GDVI Verbraucherhilfe GmbH.

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει επιβάτης αεροπορικής μεταφοράς «επιβεβαιωμένη κράτηση» κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 1 αν ο ταξιδιωτικός πράκτορας, με τον οποίο έχει συμβατική σχέση, του παρέχει «άλλο στοιχείο» κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο ζ΄, του κανονισμού αυτού, το οποίο αποτελεί υπόσχεση για μεταφορά του με πτήση που καθορίζεται επακριβώς, με αναφορά του τόπου αναχώρησης και άφιξης, της ώρας αναχώρησης και άφιξης και του αριθμού πτήσης, χωρίς ο ταξιδιωτικός πράκτορας να έχει προβεί σε κράτηση θέσεως για την εν λόγω πτήση στον οικείο αερομεταφορέα και χωρίς να έχει λάβει από τον τελευταίο σχετική επιβεβαίωση;

Συνιστά «άρνηση επιβίβασης» κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 3, και του άρθρου 2, στοιχείο ι΄, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 η μεταφορά των κρατήσεων επιβατών –λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση– σε άλλη πτήση από τον ταξιδιωτικό πράκτορα, με τον οποίο οι επιβάτες έχουν συνάψει σύμβαση οργανωμένου ταξιδίου, όταν ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει στους επιβάτες κατά τρόπο δεσμευτικό συγκεκριμένη πτήση, καθορισμένη ως προς τον τόπο αναχώρησης και άφιξης, την ώρα αναχώρησης και άφιξης και τον αριθμό πτήσης;

Συνιστά «σοβαρό λόγο» για την άρνηση επιβίβασης κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο ι΄, τελευταίο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 το γεγονός ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας –χωρίς συνεννόηση με την αεροπορική εταιρία και χωρίς να έχει προβεί σε «κράτηση κάλυψης» για τον επιβάτη– επιβεβαιώνει κατά τρόπο δεσμευτικό συγκεκριμένη πτήση, καθορισμένη ως προς την ημερομηνία, τον αριθμό και τη διάρκεια πτήσης, και, στη συνέχεια, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, ο ταξιδιωτικός πράκτορας –και πάλι χωρίς συνεννόηση με την αεροπορική εταιρία– μεταφέρει την κράτηση του επιβάτη σε άλλη πτήση χωρίς η αεροπορική εταιρία να έχει τη δυνατότητα επιρροής καθ’ οιονδήποτε τρόπο;

Θεωρείται ο αερομεταφορέας σε σχέση με τον επιβάτη ως πραγματικός αερομεταφορέας κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο β΄, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004, στην περίπτωση που ο εν λόγω επιβάτης έχει μεν συμβατική σχέση με ταξιδιωτικό πράκτορα ο οποίος του έχει υποσχεθεί τη μεταφορά με συγκεκριμένη πτήση, καθορισμένη ως προς τον τόπο αναχώρησης και άφιξης, την ώρα αναχώρησης και άφιξης, καθώς και τον αριθμό πτήσης, χωρίς, ωστόσο, ο ταξιδιωτικός πράκτορας να έχει προβεί σε κράτηση θέσεως για τον επιβάτη και, συνεπώς, χωρίς να έχει συναφθεί συμβατική σχέση με τον αερομεταφορέα όσον αφορά την εν λόγω πτήση;

Έχουν τα άρθρα 4, παράγραφος 3, και 7, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 την έννοια ότι, σε περίπτωση όπως η προκείμενη, κατά την οποία επιβάτης έχει προβεί, μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδίου, σε κράτηση πτήσης με ανταπόκριση και το πρώτο σκέλος της διαδρομής, το οποίο πραγματοποιείται από την εναγομένη αεροπορική εταιρία, εκτελείται μεν όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά, στη συνέχεια, στην πτήση ανταποκρίσεως, που πραγματοποιείται επίσης από την εναγομένη αεροπορική εταιρία, η τελευταία αρνείται την επιβίβαση στους επιβάτες σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο ι΄, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 με το επιχείρημα της έλλειψης «κράτησης κάλυψης» από τον ταξιδιωτικό πράκτορα, το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με βάση τη συνολική απόσταση από το αρχικό σημείο αναχώρησης μέχρι τον τελικό προορισμό και όχι με βάση μόνο το δεύτερο σκέλος της διαδρομής που δεν έχει εκτελεστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα;

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (EE 2004, L 46, σ. 1).